Opłaty za zniszczone/zagubione podręczniki w roku szkolnym 2021/2022

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu poniżej przedstawionych kwot za poszczególne podręczniki. 

Wpłaty należy dokonać na nr konta:

35 1240 1503 1111 0010 0165 2913

W treści przelewu należy wpisać: tytuł podręcznika, klasę i nazwisko ucznia.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu) rodzice przedkładają do biblioteki szkolnej lub mogą przesłać na następujący adres e-mail: a.kwiatek@sp16.lublin.eu

Klasy I – III

Tytuł Podręcznika

Klasa 1/ cena

Tytuł Podręcznika

Klasa 3/ cena

Elementarz odkrywców. Eduk.

polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 1 

10,20 

Nowi Tropiciele. Edukacja

wczesnoszkolna Cz. 1 

11,88 

Elementarz odkrywców. Eduk. Polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 2

10,20

Nowi Tropiciele. Edukacja

wczesnoszkolna Cz. 2

11,88 

Elementarz odkrywców. Eduk. Polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 3

10,20  

Nowi Tropiciele. Edukacja

wczesnoszkolna Cz. 3

11,88

Elementarz odkrywców. Eduk. Polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 4

10,20  

Nowi Tropiciele. Edukacja

wczesnoszkolna Cz. 4

11,88

Elementarz odkrywców. Eduk. matematyczna. Cz. 1

9,30

Nowi Tropiciele. Edukacja

wczesnoszkolna Cz. 5

11,88 

Elementarz odkrywców. Eduk. matematyczna. Cz. 2

9,30

Bugs Team 3

29,70

Bugs Team 1

29,70

 

 

Elementarz odkrywców2. Eduk.

polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 1 

10,20

 

 

Elementarz odkrywców 2 Eduk.

polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 2

10,20

 

 

Elementarz odkrywców 2. Eduk.

polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 3 

10,20

 

 

Elementarz odkrywców 2. Eduk.

polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Cz. 4 

10,20

 

 

Elementarz odkrywców 2. Eduk. matematyczna. Cz. 1

9,30

 

 

Elementarz odkrywców 2. Eduk. matematyczna. Cz. 2

9,30

 

 

Bugs Team 2

29,70

 

 

 

 

 

Klasy IV – VIII

Tytuł podręcznika

IV

V

VI

VII

VIII

Język polski

26,90

29,60

-

30,00

30,00

Język polski.

Literatura i kultura

-

-

12,20

-

-

Język polski. Nauka o języku i ortografia

-

-

12,20

-

-

Język angielski

25,00

27,00

22,50

28,10

28,10

Język niemiecki

---

---

---

28,10

 

Język hiszpański cz.1

-

-

-

28,10

-

Historia

25,72

29,20

22,77

28,50

28,50

Przyroda

26,00

-

-

-

-

Matematyka

26,90

29,60

24,70

30,00

30,00

Muzyka

9,00

10,00

9,00

12,50

-

Plastyka

9,00

10,00

9,00

12,50

-

Biologia

-

30,72

24,29

29,00

29,00

Chemia

-

-

--

30,50

30,30

Fizyka

--

-

-

28,50

28,50

Geografia

 

30,72

23,00

29,00

31,00

Informatyka

9,60

10,80

9,00

12,00

12,00

Technika

10,00

10,00

9,40

-

-

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

12,50

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

9,50